Dienste

Forum Sekuriteit bied die volgende dienste:

Wagte

Forum Sekuriteit is ’n PSiRA-geakkrediteerde maatskappy wat gemoedsrus skep deur sekuriteitsdienste te verskaf by onder meer kantoorblokke, winkelsentrums en koshuise. 

Al ons wagte het Forum Sekuriteit se geakkrediteerde opleidingsprogramme deurloop om te verseker dat elkeen die kliënt se behoefte verstaan en vinnig by veranderende omstandighede kan aanpas. Om voorkomend te kan optree, is dit belangrik dat ’n risiko-ontleding gedoen en die dienslewering daarvolgens aangepas word.

Wanneer wagte uitgeplaas word, neem ons die volgende in ag:

 • Alle wagte ondergaan ’n voorafgoedkeuringsproses. 
 • Alle wagte word opgelei vir die omgewing waarin hul geplaas word. 
 • Alle wagte is by PSiRA geakkrediteer en geregistreer.
 • Alle wagte word geplaas volgens die kliënt se behoeftes en volgens voorstelle wat uit die risiko-ontleding voortspruit.

Wagte se verantwoordelikhede sluit die volgende in:

 • Toegangsbeheer;
 • visentering op die voorgeskrewe wyse;
 • die uitreik van permitte;
 • die ontvangs en versending van goedere;
 • ontvangs- en begeleidingsdienste; en
 • patrollies.

Wagte word uitgereik met die minimum basiese toerusting, wat handboeie, ’n knuppel en ’n kommunikasietoestel insluit. Hulle word ook voorsien van netjiese uniforms en ’n naamplaatjie waarop hul PSiRA-registrasienommer aangebring is. Die wagte het deurgaans direkte kontak met die beheerkamer.

Beskerm van bates en personeel gedurende onluste

Forum Sekuriteit-personeel word noukeurig gewerf, gekeur en opgelei in verskeie aspekte van die beskerming van bates en personeel in die geval van onluste. Personeel word met die nodige uitrusting toegerus om die situasie doeltreffend te kan hanteer.

Dié dienste word direk vanuit die mobiele beheerkamer gereguleer, wat die situasie noukeurig moniteer en inligtinggedrewe aksies tot gevolg het. Die mobiele beheerkamer skakel ook met lugsteun in die vorm van hommeltuie om die situasie gereeld te moniteer.

Nabybeskermingpersoneel

Forum Sekuriteit bied dié spesialisdiens volgens die kliënt se unieke behoeftes. Personeel word noukeuring gewerf, gekeur en in onder meer die volgende vaardighede opgelei:

 • gevorderde taktiesebestuurstegnieke;
 • taktiese opleiding;
 • noodhulp;
 • protokol en etiket; en
 • risikobepalings