Oor Ons

Missie

Ons missie is om:

  1. die veiligheid van die algemene publiek te verhoog;
  2. die veiligheid van sowel openbare as privaat skole te verhoog;
  3. gewapendereaksie- en mediese noodreaksie-eenhede van hoë gehalte op te rig en te bedryf;
  4. polisiëringsvennootskappe daar te stel, te ontwikkeling en te bestuur om misdaad deur samewerking te bekamp;
  5. gemeenskappe te patrolleer en misdaad te voorkom, en om misdadigers op die voorgeskrewe wyse in hegtenis te neem;
  6. die nodige ondersteuning te bied met die vervolging van misdadigers;
  7. die nodige ondersteuning en berading aan misdaadslagoffers te bied; en
  8. openbare bewusmakingsveldtogte te loods om veiligheid te bevorder.

Visie

Om die grondwetlike regte van ondersteuners en die algemene publiek te bevorder, wat onder meer lewe, vryheid en sekerheid van persoon en waardigheid insluit.

Ons bestuur en direksie